skip to Main Content

CEO Naturli‘ o inováciách

Pozrite si reč, Henrika Lunda, generálneho riaditeľa Naturli, z Aarhuského sympózia MASTERING CREATIVITY na Aarhus University ?

Henryk hovorí o tom, ako sa dá vyrábať priekopnícke produkty na báze rastlín, netradične a kreatívne.

Napríklad výskumom možností výroby zdravých a chutných potravín, napríklad aj z obyčajnej trávy – plodiny, ktorá rastie o 90% v roku, a môže sa zbierať mnohokrát počas celej sezóny.

Back To Top